Мета створення та особливості діяльності Групи Світового Банку.

. Світовий Банк є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку.. Постає необхідність створити інститут, який би зосередився на допомозі країнам, що розвиваються. Банк проводить фінансову й консультаційну допомогу з метою підвищення рівня життя й поліпшення життя найбіднішого населення.

Він розробляє стратегії допомоги для кожної зі своїх країн-клієнтів у співробітництві з державними органами, неурядовими організаціями й приватним сектором. Завданням глобальної боротьби з бідністю є надання людям в усьому світі шансу поліпшити своє життя й життя своїх дітей. Банк також надає допомогу країнам у зміцненні й підтримці основних умов, які необхідні для залучення приватних інвестицій і підтримки їх на належному рівні.

Банк указує на необхідність вживання наступних заходів: інвестування в розвиток людських ресурсів; концентрація зусиль на соціальному розвитку, залученні широких верств населення до рішення проблем розвитку; підтримка реформ охорона навколишнього середовища; Допомога в боротьбі з ВІЛ/Снідом.

Група Світового банку складається з чотирьох основних інститутів –

· Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР) Найбільша частина кредитів спрямовується в галузі інфраструктури та проекти економічного розвитку: енергетику, транспорт, зв’язок. Позики виділяються під процентну ставку, що змінюється кожні 6 місяців. Позики надаються, як правило, на 15-20 років з відстрочкою платежів по основній сумі позики від трьох до п’яти років.

Міжнародної фінансової корпорації (МФК) заохочення приватного підприємництва у виробничому секторі, МФК надає кредити високорентабельним підприємствам, але без гарантій уряду. має право безпосередньо здійснювати інвестиції в акціонерний капітал підприємств, що будуються або розширюються, з наступним перепродажем їх акцій приватним інвесторам. Звичайно МФК фінансує не більше як 25% загальної вартості проекту, решта коштів відшукується за рахунок приватних компаній і комерційних банків.

· Міжнародної асоціації розвитку (МАР) Діяльність МАР спрямована на допомогу країнам, що розвиваються, через заохочення розвитку приватного сектора, мобілізації внутрішніх і зовнішніх джерел капіталу. МАР надає безпроцентні позики найбіднішим країнам. Критерієм «бідності» є рівень ВНП на душу населення, що не перевищує 975 доларів. Позики МАР мають 10-річний пільговий період й погашаються протягом 35-40 років. Решті країн кредит надається заставкою 5% щорічних.Кредити плануються в основному в розвиток інфраструктури і в сільське господарство.

· Багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій (БАГІ) заохочення іноземних інвестицій у країни, що розвиваються, шляхом страхування їх від некомерційних ризиків: відміна конвертованості національної валюти і пов’язаних з цим перешкод у переказі прибутків у країну інвестора; експропріація майна інвестора, війни, громадянські заворушення; Строк гарантій – 15-20 років по прямих інвестиціях, по позиках – понад 3 роки. Основна вимога надання гарантій: інвестор повинен бути резидентом країни-члена БАГІ; інвестиція ж може призначатися для будь-якої країни, навіть такої, що не входить до БАГІ.Гарантії БАГІ, по суті, є страховкою, за одержання якої треба сплатити від 0,25% до 1,25% за кожні 100 доларів вартості гарантії

До цієї ж групи належить також Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС), який має специфічні функції, але організаційно пов’язаний із Світовим банком.

Всі організації Світового банку тісно зв’язані, перш за все, єдністю цілей: сприяння стабільному економічному зростанню країн-членів, допомога в реконструкції господарства країн, що розвиваються, заохочення розвитку приватного сектора, заохочення іноземного інвестування


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *