Імпорт — це витрати окремих осіб, фірм та уряду даної країни на придбання товарів та послуг, що вироблені в інших країнах.

Поняття міжнародної торгівлі

Міжнародна торгівля посідає особливе місце в складній системі світовогосподарських зв’язків. Вона опосередковує практично всі види та форми міжнародного співробітництва, включаючи спільну підприємницьку діяльність різнонаціональних суб’єктів, міжнародний трансферт технологій тощо.

Як історично, так і логічно інтернаціоналізація світогосподарського життя почалась зі сфери товарного обігу. Від епізодичних варіантів міжнародного обміну товарами (без посередництва грошей) світова торгівля еволюціонувала до становлення світового товарного ринку.

В сучасних умовах через канали зовнішньої торгівлі проходить до 1/5 частини виробленої в світі продукції, і ця частка має тенденцію до зростання. Темпи розвитку світової торгівлі випереджають зростання виробництва. Так, протягом 2002 року загальний обсяг світової торгівлі збільшився на 3%, а реальне зростання товарного виробництва тільки на 1% у порівнянні з 2001 роком.

Міжнародна торгівля — сфера міжнародних товарних відносин, специфічна форма обміну продуктами праці (товарами і послугами) різних країн. З іншого боку, міжнародна торгівля є сукупністю зовнішньої торгівлі всіх країн світу. При цьому зовнішня торгівля окремих країн виступає складовою міжнародної торгівлі.

Розрізняють торгівлю товарами і послугами.

Зовнішню і міжнародну торгівлю характеризують:

1) експорт;

2) імпорт;

3) торговий баланс;

4) загальний обсяг зовнішньої торгівлі (зовнішньоторговий оборот);

5) загальний обсяг міжнародної торгівлі (світовий товарообіг);

6) товарна структура;

7) географічна структура.

Експорт — це закупівля вироблених в країні товарів і послуг та вивезення їх за кордон з метою передачі у власність нерезидентам даної країни.

Поняття «експорт» поєднує (як в теоретичному, так і в статистичному аспекті):

1) вивезення з країни товарів, вироблених, вирощених чи видобутих у країні, а також товарів, що раніше були ввезені до країни і перероблені;

2) вивезення товарів, попередньо ввезених до країни, переробка яких відбувалась під митним контролем;

3) вивезення за кордон попередньо ввезених товарів, що не зазнали будь-якої переробки. Такий експорт називається реекспортом. Предметом реекспорту найчастіше виступають товари, що реалізовуються на міжнародних аукціонах та товарних біржах. Реекспортними є також операції щодо вивезення товарів з території вільних економічних зон та приписних складів.

Імпорт — це витрати окремих осіб, фірм та уряду даної країни на придбання товарів та послуг, що вироблені в інших країнах.

Під імпортом розуміють та статистично обраховують:

1) ввезення до країни товарів іноземного походження безпо­середньо з країни-виробника чи країни-посередника для особистого споживання, промислових, сільськогосподарських, будівельних та інших підприємств чи для переробки з метою наступного споживання або з метою вивезення з країни;

2) ввезення товарів з вільних економічних зон та приписних складів;

3) ввезення з-за кордону вітчизняних товарів, що були раніше вивезені з країни і не зазнали там переробки(реімпорт). До реімпорту відносяться товари, які не продались на аукціоні або забраковані споживачем;

4) ввезення товарів з метою переробки під митним контролем. Це такі товари, які ввозять до країни для переробки з метою наступного вивозу готової продукції, що містить у собі даний товар у переробленому вигляді. Наприклад, ввезення рослинної олії для виробництва на експорт сардинових консервів. В цих випадках, як правило, імпортер звільняється від сплати митного збору.

Експортно-імпортні операції вважаються здійсненими, якщо товар пропущений через державний кордон країни-контрагента, що передбачає попереднє виконання певних митних формальностей і процедур, до яких входить і надання інформації для статистичного обліку.

Митний облік експортно-імпортних вантажів — база статистичного обліку міжнародних товарних потоків.

Зауважимо, що в міжнародній практиці під експортом та імпортом розуміють винятково операції комерційного характеру. Поставки у вигляді допомоги, подарунків, що здійснюються на неповоротній основі, до вартості експорту та імпорту не включаються, а враховується окремо.

Торговий баланс визначається як співвідношення між обсягом товарного експорту країни та товарного імпорту(показник зовнішньої торгівлі окремої країни, який для міжнародної торгівлі в цілому не використовується).Може бути позитивним чи негативним.

Зовнішньоторговий оборот — це сума вартості експорту та імпорту тієї чи іншої країни.

Розрізняють а) вартісний та б) фізичний обсяги зовнішньої торгівлі.

Вартісний обсяг обраховуєтьсяза певний проміжок часу в поточних цінах відповідних років з використанням поточних валютних курсів.

Фізичний обсяг зовнішньої торгівлі розраховуєтьсяв незмінних цінах і, відповідно, дозволяє здійснювати необхідні співставлення та визначити її реальну динаміку.

загрузка…

На відміну від обсягу зовнішньої торгівлі окремих країн,світовий товарообіг складається тільки з суми обсягів експорту всіх країн, вираженого в доларах США.На сучасному етапі обсяг міжнародної торгівлі перевищує 5 трлн. дол. США.

Товарна структура міжнародної (зовнішньої) торгівлі являє собою розподіл проданої продукції за товарними групами.

Географічна структура міжнародної (зовнішньої) торгівлі являє собою розподіл проданої продукції за напрямками.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *